A-
 A 
A+
PORODIČNI SMEŠTAJ ZA ODRASLA LICA
PDF Štampa El. pošta

Ovih dana u toku su aktivnosti na realizaciji projekta posvećenom porodičnom smeštaju odraslih i starih lica u Opštini Žitište čiji je nosilac Udruženje građana „Naš razvojni centar“. Ovaj projekat odobrio je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a namenjen je poboljšanju kvaliteta života starih i odraslih invalidnih lica u ovoj opštini.Jedan od osnovnih ciljeva projekta je razvoj porodičnog smeštaja za odrasla i invalidna lica koja nisu u mogućnosti da samostalno podmiruju egzistencijalne potrebe, a realizovaće se u saradnji sa Centrom za socijalni rad.Porodični smeštaj odraslih, invalidnih i starih lica je šansa, alternativna mogućnost, da ova lica ostanu u svojoj, poznatoj sredini, a to je, istovremeno, i prevencija pred poteškoćama na koja nailaze ova lica kada iz adaptivnog perioda prelaze na institucionalno zbrinjavanje.Projektom će biti obuhvaćene sve društvene grupe, a za dobijanje kompetentnih hraniteljskih porodica, pre svega bračnih parova srednjih godina koji imaju iskustvo i motivaciju da brinu o odraslim i ostarelim licima.Za zainteresovane porodice koje podnesu zahteve za hraniteljstvo u Centru za socijalni rad i koje budu ispunjavale zakonske uslove za bavljenje hraniteljstvom biće organizovana obuka tokom koje će se ove porodice pripremati za prijem i smeštaj odraslih i starih u svoju porodicu i steći neophodna znanja i veštine za brigu o njima.Hraniteljstvo za odrasle i stare koji nisu u mogućnosti da sami brinu o sebi finansira se iz budžeta Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalane politike, kako u delu koji se odnosi na osnovne potrebe štićenika koji je na porodičnom smeštaju, tako i nadoknadom za rad hranitelja.