A-
 A 
A+
POTPISANI UGOVORI SA GERONTODOMAĆICAMA I NEGOVATELJICAMA
petak, 18 jul 2014 08:05    PDF Štampa El. pošta

U petak u prostorijama Dnevnog centra u Žitištu organizovano je potpisivanje ugovora o radu sa gerontodomaćicama i negovateljicama. Centar za socijalni rad Opštine Žitište je aplicirao za projekte pomoć u kući za stara i odrasla lica, kao i projekat pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju. Zahvaljujući pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, kao i lokalnoj samoupravi Žitište obezbedjena su sredstva za tu namenu.

Deset gerontodomaćica će pružati pomoć u kući starijim, samohranim i hronično obolelim sugrađanima, dok će četiri negovateljice pružati usluge deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima.

Direktorica Centra za socijalni rad Slavica Mihić rekla je u uzjavi listu Info 12 da su ove usluge od izuzetne važnosti i doprinose poboljšanju kvaliteta života korisnika.

Pokrajinski sekretarijat je prepoznao potrebe a lokalna samouprava razvila senzibilitet i finansijski podržala ove usluge na lokalu.

 
„Nema smetnji za osmeh“
četvrtak, 14 novembar 2013 22:38    PDF Štampa El. pošta

Opština Žitište spada u najnerazvijenije opštine a na evidencili CSR Žitište nalazi se 16 dece i mladih sa smetnjama u razvoju koji potiču iz socio-materijalno ugroženih porodica . Najčešće se radi o intelektualnim smetnjama u razvoju ali i  kombinovanim.Nјihov položaj otežava i  činjenica da žive u različitim naselјima opštine  Žitište,u uskom krugu porodice i komšiluka i stoga su socijalno izolovani i u riziku od deterioracije preostalih sposobnosti.Porodice ove dece često svoju energiju troše  na borbu sa predrasudama u ruralnom okruženju a neretko  su i sami niskog obrazovno-kulturnog statusa što se dodatno negativno odražava  na njihove roditelјske kompeticije i sposobnosti da svojoj deci obezbede kvalitetnije odrastanje.Takođe, ne dostupnost usluga za  brigu deci sa smetnjama u razvoju u opštini Žitište kao što je interaktivan grupni rad sa decom na osposoblјavanju njihovih,zdravih sposobnosti i socijalne inkluzije, sa  jedne strane ne daje jednake šanse za razvoj deci dok sa druge strane ,njihove roditelјe onemogućava  u ostvarivanju svojih prava kao što su pravo na rad i slobodno vreme. Kompanija NIS Naftagas ove godine po drugi put,kao društveno odgovorno preduzeće,je prepoznala potrebe dece sa smetnjama u razvoju u opštini Žitište i odlučila da finansira aktivnosti za pobolјšanje kvaliteta njihovog života kroz projekat „Nema smetnji za osmeh“ druženja građana Naš razvojni centar. Svrha projekta je stimulacija potencijala dece i mladih sa smetnjama u razvoju iz opštine Žitište radi uspešnijeg samostalnog funkcionisanja i podsticanje bolјe socijalne integracije .Projekat omogućava deci sa invaliditetom iz opštine Žitište da svoje potrebe zadovolјe u svom prirodnom okruženju i  inovativnog je karaktera-obzirom da u opštini Žitište,van zakonom zagarantovanih prava,nema organizovane usluge grupnog rada sa decom i mladima koji imaju poteškoće u razvoju. Stimulativne i inkluzivne aktivnosti projekta zasnivaju se na kreativno-edukativnim , socijalnim i radno-okupacionim aktivnostima. Uvremenjenost i redovnost u održavanju svih planiranih aktivnosti kao i njihova posećenost su objektivni pokazatelјi celishodnosti ovog projekta u opštini Žitište kao i zadovolјstvo roditelјa i dece korisnika projekta.Projekat traje pet meseci,radionice se održavaju svakog petka u prostorijama Dnevnog centra u Žitištu a sa decom rade voditelјke radionica koje su prošle obuku za praktični rad sa decom sa smetnjama u razvoju.

 


Strana 1 od 7