A-
 A 
A+
„Nema smetnji za osmeh“
četvrtak, 14 novembar 2013 22:38    PDF Štampa El. pošta

Opština Žitište spada u najnerazvijenije opštine a na evidencili CSR Žitište nalazi se 16 dece i mladih sa smetnjama u razvoju koji potiču iz socio-materijalno ugroženih porodica . Najčešće se radi o intelektualnim smetnjama u razvoju ali i  kombinovanim.Nјihov položaj otežava i  činjenica da žive u različitim naselјima opštine  Žitište,u uskom krugu porodice i komšiluka i stoga su socijalno izolovani i u riziku od deterioracije preostalih sposobnosti.Porodice ove dece često svoju energiju troše  na borbu sa predrasudama u ruralnom okruženju a neretko  su i sami niskog obrazovno-kulturnog statusa što se dodatno negativno odražava  na njihove roditelјske kompeticije i sposobnosti da svojoj deci obezbede kvalitetnije odrastanje.Takođe, ne dostupnost usluga za  brigu deci sa smetnjama u razvoju u opštini Žitište kao što je interaktivan grupni rad sa decom na osposoblјavanju njihovih,zdravih sposobnosti i socijalne inkluzije, sa  jedne strane ne daje jednake šanse za razvoj deci dok sa druge strane ,njihove roditelјe onemogućava  u ostvarivanju svojih prava kao što su pravo na rad i slobodno vreme. Kompanija NIS Naftagas ove godine po drugi put,kao društveno odgovorno preduzeće,je prepoznala potrebe dece sa smetnjama u razvoju u opštini Žitište i odlučila da finansira aktivnosti za pobolјšanje kvaliteta njihovog života kroz projekat „Nema smetnji za osmeh“ druženja građana Naš razvojni centar. Svrha projekta je stimulacija potencijala dece i mladih sa smetnjama u razvoju iz opštine Žitište radi uspešnijeg samostalnog funkcionisanja i podsticanje bolјe socijalne integracije .Projekat omogućava deci sa invaliditetom iz opštine Žitište da svoje potrebe zadovolјe u svom prirodnom okruženju i  inovativnog je karaktera-obzirom da u opštini Žitište,van zakonom zagarantovanih prava,nema organizovane usluge grupnog rada sa decom i mladima koji imaju poteškoće u razvoju. Stimulativne i inkluzivne aktivnosti projekta zasnivaju se na kreativno-edukativnim , socijalnim i radno-okupacionim aktivnostima. Uvremenjenost i redovnost u održavanju svih planiranih aktivnosti kao i njihova posećenost su objektivni pokazatelјi celishodnosti ovog projekta u opštini Žitište kao i zadovolјstvo roditelјa i dece korisnika projekta.Projekat traje pet meseci,radionice se održavaju svakog petka u prostorijama Dnevnog centra u Žitištu a sa decom rade voditelјke radionica koje su prošle obuku za praktični rad sa decom sa smetnjama u razvoju.

 
Postavljena dokumenta na sajt CSR Žitište
sreda, 10 april 2013 22:29    PDF Štampa El. pošta

Na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja («Službeni glasnik RS» broj 120/04,54/07,104/09 i 36/10) i Uputstva za objavlјivanje informatora o radu državnog organa ( «Službeni glasnik RS» broj 68/10) Centar za socijalni rad Opštine Žitište na svojm sajtu objavio je sledeća dokumenta, objavlјuje se :

:: INFORMATOR O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ŽITIŠTE ZA 2013. GODINU

:: PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2013. GODINU

:: OBRAZAC IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ŽITIŠTE ZA 2012. GODINU

:: STATISTIČKI PODATCI

Takođe, navedena dokumenta možete pronaći u delu sajta - PREUZIMANJE DOKUMENATA
Za pregled i preuzimanje DOKUMENATA potreban je program ADOBE READER, ukoliko ovaj program nemate u računaru, preuzmite ga preko zvaničnog sajta:  http://get.adobe.com


 


Strana 1 od 7